1. Bestellings sal per sms of e-pos binne 24 uur bevestig word. Bestellings wat nie bevestig word nie, is nie deur Doc Scientia ontvang nie.

 2. Alle bestellings of regstellings moet skriftelike geplaas word. Geen telefoniese bestellings of regstellings sal aanvaar word nie.

 3. Alle pryse sluit BTW in.

 4. Die eerste twee bestellings wat in die Doc Scientia finansiële jaar (1 Augustus – 31 Julie) deur ’n skool geplaas word, word gratis afgelewer. Daarna word afleweringskostes per addisionele bestelling bereken.

 5. Doc Scientia sal bestellings binne 10 werksdae versend nadat die bestelling bevestig is, tensy die skool/kliënt skriftelik ’n ander versoek rig.

 6. Alle bestellings wat tot en met 31 Januarie geplaas word, mag teruggestuur word tot en met 31 Maart van dieselfde jaar. Let wel: die produkte wat teruggestuur word, moet 31 Maart terug wees by die Doc Scientia kantore en kan nie eers op 31 Maart teruggestuur word nie.

 7. GEEN ou voorraad kan aan Doc Scientia teruggestuur word vir krediet nie. Slegs die nuutste uitgawe van produkte sal vir krediet in aanmerking geneem word.

 8. Enige bestellings wat vanaf 1 Februarie geplaas word, kan vir een maand (31 kalenderdae) na die ontvangs van die bestelling teruggestuur word. Let wel: produkte moet binne een maand terug wees by die Doc Scientia kantore en kan nie eers na 31 dae teruggestuur word nie.

 9. Indien produkte nie binne die sperdatum aan Doc Scientia terugbesorg word nie, is die volle bedrag van die bestelling deur die skool/kliënt betaalbaar.

 10. Daar sal ’n 10% hanteringsfooi gehef word op alle produkte wat teruggestuur word. Die hanteringsfooi word bereken op die randwaarde van die hoeveelheid produkte wat teruggestuur word.

 11. Geen Praktiese Pakkies of enige spesiale bestellings kan aan Doc Scientia teruggestuur word nie.

 12. Geen kredietnota sal uitgereik word vir enige produkte wat nie in ’n toestand van herverkope aan Doc Scientia terugbesorg word nie.

 13. Enige bestellings wat verkeerdelik of tekort deur Doc Scientia gestuur word, sal op Doc Scientia se onkoste omgeruil of afgehaal word.

 14. ’n 50% deposito is betaalbaar wanneer die bestelling geplaas word. ’n Bewys van betaling moet die bestelling vergesel. Bestellings moet 30 dae na aflewering ten volle betaal word.