Alle produkte voldoen aan die KABV-riglyne (CAPS).

*Harde kopieë word slegs in swart en wit gedruk.

Graad 11 Chemie

Hand- en Werkboek

Antwoordboek

Oefenboek

Voorbeelde:
Inhoudsopgawe
Inhoud
Prakties
Oefening
Opsomming
Breinkaart

Voorbeelde:
Inhoudsopgawe
Prakties
Oefening
Breinkaart

Voorbeelde:
Inhoudsopgawe
Meervoudige keusevrae
Kontekstuele vrae
Antwoorde

Voorbereidingslêers

Voorbereidings-DVD

Eksperimentvideos

Voorbeelde:
Inhoudsopgawe
Werkskedule
Kalender
Lesplan
Meesters vir transparante
Assesseringstake
Voorbeelde:
Inhoud